Foretagsaktuellt.se

Hitta information för att underlätta din vardag som företagare!

Hitta information för att underlätta din vardag som företagare!

Företagsaktuellt

Här hittar du viktiga nyheter inom skatt och ekonomi för företagare. Du får koll på allt nytt som händer inom områden som du kan ha stor nytta av i din verksamhet. Du kan även läsa om vad de olika företagsformerna innebär och få tips för ditt företag eller tips på vägen när du ska starta ett nytt företag. 

 

Gåvokort

Vi har även koll på det senaste inom julgåvor, se julens hetaste klappar i form av gåvokort här!

“Skattereglerna är olika beroende på vilken företagsform du har. Läs därför noga på innan du startar ditt företag vilken företagsform som passar dig bäst.”

Företagsformer

I Sverige kan man ha ett aktiebolag (AB), enskild firma (EF), handelsbolag (HB), kommanditbolag eller ekonomisk förening. Nedan kan du läsa lite om vad de olika företagsformerna innebär.  

Detta är den enklaste och billigaste företagsformen. Enskild firma passar dig som endast är en person som ska driva företaget. Du kan även ha en annan anställning vid sidan om. Nackdelen är att det blir du personligen som ansvarar för företagets skulder. 

Är ni flera ägare eller ska företaget ta ekonomiska risker? Då är Aktiebolag (AB) en bra företagsform att välja. Här är företaget en egen juridisk person så du som ägare är inte skyldig att betala företagets skulder med dina privata medel. Med detta kommer däremot fler krav. 

 

Att starta ett AB kostar idag 25 000 kronor i aktiekapital. Detta har sänkts på senare år först från 100 000 till 50 000 och nu ner till 25 000kr. 

 

Förutom detta behöver även ett AB ha en styrelse och en auktoriserad eller godkänd revisor. Detta kan dock undantagas för mindre aktiebolag. Läs mer om vilka gränser som gäller på skatteverket.se. 

En annan skillnad med ett AB mot EF eller HB är att här är alla anställda och kan ta ut lön. I ett EF eller HB tar inte ägaren ut lön utan betalar inkomstskatt och arbetsgivaravgifter på det som blir över, verksamhetens överskott. 

För att starta ett handelsbolag (HB) ska det vara två eller flera delägare. Dessa delägare kan både vara privatpersoner eller företag. Även ett HB är en juridisk person. Delägarna bestämmer vilka som ska vara firmatecknare, dvs rätt att företräda företaget och ingå avtal i bolagets namn. 

 

Delägarna är alltid personligt och solidariskt ansvariga mot utestående. Dvs bolagsmannen ansvarar med sin privata ekonomi för företagets avtal och skulder. 

För att starta ett handelsbolag (HB) ska det vara två eller flera delägare. Dessa delägare kan både vara privatpersoner eller företag. Även ett HB är en juridisk person. Delägarna bestämmer vilka som ska vara firmatecknare, dvs rätt att företräda företaget och ingå avtal i bolagets namn. 

 

Delägarna är alltid personligt och solidariskt ansvariga mot utestående. Dvs bolagsmannen ansvarar med sin privata ekonomi för företagets avtal och skulder. 

En ekonomisk förening kan man starta om man är fler än tre personer som vill starta ett företag tillsammans. Tanken är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, genom exempelvis anställning, bättre pris eller sänkta kostnader. 

Vanliga frågor

Framförallt under åren 2020 och 2021 har många frågor handlat om vilka regler som gäller för coronastöd, sjukersättning med mera i samband med corona. Dessa frågor har vi valt att inte besvara här då dessa regler ändras med jämna mellanrum och det därför är bättre att läsa direkt hos skatteverket eller källan till reglerna. 

 

En annan fråga som ställs ofta är vad som gäller när man vill ge gåvor till sina anställda eller vid representation. Detta kan du läsa mer om hos oss och där har vi även tagit upp vad som gäller med coronagåvan år 2021.