Foretagsaktuellt.se

Hitta information för att underlätta din vardag som företagare!

Hitta information för att underlätta din vardag som företagare!

Bokföringsregler

Förutom vilken företagsform ni har spelar även storlek och omsättning in i hur reglerna ser ut för er bokföring. Ni kan avsluta året med en årsredovisning, årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut. 

Större företag

Uppfyller minst två av följande kriterier har under vart och ett av två år i rad (samma kriterier):

 • Medelantalet anställda har uppgått till mer än 50.
 • Balansomslutningen har uppgått till mer än 40 miljoner kronor.
 • Nettoomsättningen i företaget har uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

 

Noterade företag anses alltid som större företag. I de flesta fall ska även kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag tillämpa reglerna för större företag.

Årsredovisning består av:

 • Förvaltningsberättelse 
 • Resultaträkning 
 • Balansräkning 
 • Noter 
 • Rapport över årets förändring i eget kapital (endast K3).

Årsbokslut består av:

 • En balansräkning
 • En resultaträkning 
 • Tilläggsupplysningar till balans- och resultaträkningen.

Aktiebolag

Aktiebolag har olika regler de behöver följa beroende på vilken storlek de är. Mindre aktiebolag har inte lika många regler de behöver följa och de behöver inte heller ha en auktoriserad revisor som upprättar deras årsbokslut. När ett aktiebolag når upp till antingen 3 anställda och mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning eller mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning behövs en godkänd eller auktoriserad revisor.  

 

Oavsett storlek ska ett aktiebolag alltid avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning. Mindre företag använder sig av regelverket K2 medans större företag använder sig av K3. Exakt vad som ingår i K2 eller K3 redovisning kan ni enklast läsa direkt på skatteverkets sida. När du ska lämna in din årsredovisning beror på vilket räkenskapsår ni tillämpar och detta kan ni enklast hitta datum för på bolagsverkets sida.

Enskild firma

Om en enskild firma har en omsättning som är under 3 miljoner kronor kan man upprätta ett förenklat årsbokslut enligt K1-regelverket. Ett förenklat bokslut innefattar: 

 • Balansräkning
 • Resultaträkning

Du kan lämna in denna genom skatteverkets e-tjänst, på papper eller i ett redovisningsprogram. 

Har man en omsättning på över 3 miljoner kronor ska ett vanligt årsbokslut upprättas. Detta innehåller: 

 • Balansräkning
 • Resultaträkning
 • Tilläggsupplysningar till balans- och resultaträkning

 

Det finns även ett fåtal enskilda firmor som räknas som större och därmed behöver upprätta årsredovisning enligt K3. Räknas ditt företag som större behöver du även ha en revisor. 

Handelsbolag

Har ett handelsbolag en juridisk person som delägare behöver alltid upprätta en årsredovisning enligt K2 eller K3. Större företag använder sig av K3. 

 

Räknas handelsbolaget som större krävs även att det finns en revisor. Även om en juridisk person är delägare och handelsbolaget uppfyller minst 2 av dessa kriterier krävs en revisor: 

 • fler än 3 anställda
 • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.  

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening behöver alltid upprätta en årsredovisning och ha en revisor. Räknas det som ett mindre företag kan man använda de förenklade reglerna i K2.