Foretagsaktuellt.se

Hitta information för att underlätta din vardag som företagare!

Hitta information för att underlätta din vardag som företagare!

Representation

Representation är en av de vanligaste områdena som det är mycket frågor kring. Vad gäller om man går på lunch med en kund? Får vi ha en företagsfest? Etcetera. 

 

Beloppen som gäller är: 

Vid lunch, middag etc

  • avdrag för moms på summa upp till 300 kr per person exklusive moms
  • alternativt schablonavdrag om 46kr per person och tillfälle (om summan överstiger 300kr ex. moms)

För enklare förtäring

  • 60kr per tillfälle och person

För andra utgifter (personalfester, biljetter till evenemang etc)

  • Högst 180 kr per person och tillfälle. 

Representationsgåva eller reklamgåva

  • Högst 300 kr exklusive moms

När är det avdragsgill representation?

Avdragsgill representation innebär att du får dra av momsen för din representation. Här finns en del kriterier hos skatteverket om när du får göra detta avdrag. 

 

Det främsta avgörandet är att din representation måste ha ett direkt samband med din verksamhet, ett möte med en kund till exempel. 

 

Intern representation

Du får bjuda på personalfest max två gånger per år för att de ska vara avdragsgilla. Har ni en konferens behöver det vara ett program som omfattar minst 6 timmar per dag. Du får göra ett avdrag om max 180kr/person för aktivitet eller kringkostnader. För mat är det endast momsen som är avdragsgill för kostnad upp till 300 kronor. 

Exempel: företaget tsreklam.se vill ordna en personalfest för sina anställda. De köper in mat från catering och bjuder på alkohol. Den totala summan för lokal, stolar, band med mer per person överstiger 180 kr. Matkostnaden inklusive dryck överstiger 300 kr per person. Då får man göra ett avdrag för 180 kr per person för kostnaderna för hyra av lokal etcetera och ett avdrag för momsen för maten upp till 300kr eller schablonavdraget om 46 kr per person. 

Extern representation

För att du ska få göra avdrag för extern representation måste det finnas ett syfte för att upprätthålla eller inleda en affärsförbindelse. För varje tillfälle behöver du anteckna vilka personer som har deltagit och syftet med representationen. 

 

Exempel: Företaget konsulterna.se vill bjuda 10 av sina bästa kunder på middag med syftet att berätta om företagets framtidsplaner och utvecklingsmöjligheter. Kostnaden överstiger 300 kr per person så företaget kan göra ett avdrag om 46 kr per person för schablonavdraget eller den faktiska momsen upp till 300 kr. 

Representationsgåvor

Man får ge gåvor till sina kunder och dessa kan räknas som reklamgåvor eller representationsgåvor. Dessa kostnader är max 300 kr exklusive moms per person. 

 

Reklamgåva ska vara av obetydligt värde och en produkt från din verksamhet eller en produkt som innehåller reklam för ditt företag. 

 

Representationsgåva kan vara i princip vad som helst för gåva men den ska vara utan krav eller förväntningar på en ökad försäljning. Denna gräns är hårfin och uppfattas lätt som muta och det är därför bra att hålla sig till ringa belopp. 

 

Gåvor som ges vid personliga högtidsdagar eller begravning hos kundföretag är däremot inte avdragsgilla. 

Ej avdragsgillt

Om ni vid ett representationstillfälle endast bjuder på alkohol är inte detta en avdragsgill kostnad. Är det däremot en middag med alkohol gäller övriga regler för avdrag.